Thuận Bắc: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2022
Trong  năm 2022 công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp, các ngành trong huyện tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời, các chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại.

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, trong  năm 2022 công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp, các ngành trong huyện tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời, các chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại. Trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công cách mạng trong huyện. Trong đó: quà của Chủ tịch nước: 512 suất quà/153,9 triệu đồng; Quà của UBND tỉnh: 694 suất/28024 triệu đồng; Quà cho đối tượng bảo trợ xã hội 1.242 người/284,8 triệu đồng; quà cho hộ nghèo: 2.597 hộ/514,9 triệu đồng; hỗ trợ 247.185 kg gạo cho 16.479 khẩu thuộc hộ nghèo ăn Tết, Ngoài việc hỗ trợ quà tết huyện đã hỗ trợ và sửa chữa 07 ngôi nhà cho người có công... Nhìn chung, tổng kết chăm lo tết năm 2022, tất cả các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đều tiếp nhận được nguồn quà, trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, đã góp phần chăm lo cho các đối tượng chính sách có điều kiện đón tết, không để hộ nào thiếu đói trong dịp tết. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%, đạt 100% kế hoạch.

Trong năm 2023, Huyện Thuận Bắc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động Quốc gia: "Không còn nạn đói” ở Việt Nam; tiếp tục giúp người nghèo nâng cao nhận thức, vươn lên thoát nghèo, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội. Triển khai thực hiện đầy đủ, kp thời các chính sách an sinh xã hội, các chính sách cho người nghèo, người có công cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn đào tạo nghề với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,4% và 100% hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội.

                                                                                                                    TRÚC PHƯƠNG


Tin mới