Triển khai thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 2381/KH-STTTT về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ngày 21/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 2381/KH-STTTT về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, tập trung nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu gương người tốt, việc tốt vươn lên thoát nghèo; thường xuyên thông tin, giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, các chương trình về giảm nghèo bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, phương thức mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng găn với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn; kịp thời phổ biến, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao, từ đó vươn lên làm giàu của các cá nhân, gia đình của các huyện, các xã.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho nhân dân, người nghèo được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp thu, học tập những kiến thức, kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, nâng cao nhận thc, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng thông tin thiết yếu của người dân, nhất là người dân thuộc hộ nghèo khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống./.

                                                                  Anh Vững


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.