Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi năm 2022
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Triển khai Kế hoạch số 496/QĐ-UBND ngày 11/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi năm 2022.

Theo đó, để phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho Ban quản lý thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào DTTS và Nhân dân. Đồng thời, truyền thông sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi kiến thức về chuyển đổi số. Hướng dẫn kỹ năng cơ bản để có thể sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn điện tử và các Phần mềm ứng dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các hệ thống thông tin của tỉnh được cung cấp công khai. Nhằm nâng cao nhận thức cho Ban quản lý thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào DTTS và Nhân dân. Giúp cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp thu, học tập những kiến thức, kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tập trung thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh của các huyện, các xã, giới thiệu những cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của các cá nhân, gia đình./.
                                                                                                     

Đính kèm kế hoạch
BTL

Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.