Giảm hộ nghèo bằng những chính sách căn bản!
Có thể nói, một trong những thành quả quan trọng của tỉnh năm qua đó là đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống khá “sâu”, với tổng số hộ nghèo còn 12,54%, đạt mức giảm 2,39% so với cuối năm 2015. Trong số này, thấp nhất là Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chỉ còn 3,38% hộ nghèo; cao nhất là Bác Ái hộ nghèo chiếm tỷ lệ đến 52,13%.
Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các ngành, địa phương và nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo của nhiều hộ dân trong tỉnh. Đặt biệt, đây còn là kết quả hưởng ứng của các ngành, địa phương về phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tỉnh Ninh Thuận” giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh phát động theo tinh thần Kế hoạch số 1721/KH- UBND, ngày 10-5-2016 với mục đích: Đẩy mạnh tốc độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; tạo điều kiện tốt nhất để người lao động tiếp cận được các chương trình, chính sách ưu đãi của Nhà nước về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho người lao động. Qua đó, động viên người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng, phát hiện và nhân rộng những mô hình giảm nghèo hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu thi đua tỉnh ta xác định đó là: Giữ vững tốc độ giảm nghèo hàng năm đạt từ 1,8-2%, hạn chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo, tạo cơ hội cho những hộ thoát nghèo vươn lên hộ khá, khuyến khích làm giàu chính đáng; cải thiện điều kiện sống ở huyện nghèo, các xã nghèo, thôn nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống và trình độ dân trí của nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa so với vùng đồng bằng, thành phố, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững gắn với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội… Về giải quyết việc làm cho lao động giai đoạn 2016-2020 phấn đấu đạt bình quân 15.500 người/năm (riêng năm 2016, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 16.040 lao động, vượt 3,5% kế hoạch).

Nhờ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi giúp đồng bào Raglai  xã Phước Trung  (Bác Ái) đầu tư chăn nuôi gia súc,
vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Sơn Ngọc

Năm 2017, tỉnh ta phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%, tuy có thấp hơn so với mục tiêu đặt ra trước đây nhưng sự điều chỉnh này phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh hàng năm. Để thực hiên đạt và vượt kế hoạch giảm nghèo như đã nêu, yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, không để xảy ra tái nghèo… Điều cũng hết sức thuận lợi là Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện; trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ gắn với tiêu chí nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học-kỹ thuật và nhân rộng mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả...

Bằng những nỗ lực chung của tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, tin rằng hộ nghèo của tỉnh tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới. 

Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.