Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp của CT MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong đó, đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo quy định tại Điều 5. Hỗ trợ phương tiện nghe – xem: các đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ: 01 ti vi hoặc 01 radio/hộ. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Điều 3 Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017; mức hỗ trợ từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/hộ.

Quy định chuyển tiếp, tại Điều 8 quy định: Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của năm 2017 (vốn sự nghiệp) chưa giải ngân hết trong năm 2017, khi chuyển nguồn sang năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2018./.

                                                                                     BTL

Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.