Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2023
     Ủy Ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam huyện Thuận Bắc vừa triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2023. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phối hợp UBND huyện phổ biến, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động thuộc tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện,UBND các xã. Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các hoạt động Vì người nghèo trên địa bàn huyện, các hoạt động Tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2023. 
Mục tiêu chung là toàn huyện tập trung huy động,vận động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo tối thiểu toàn huyện đạt từ 500.000.000 đồng trở lên. Từ nguồn quỹ trên, huyện sẽ tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, đồng thời phấn đấu trong năm 2023 toàn huyện sẽ xây dựng được từ 8 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ cho các hộ nghèo trong huyện đang gặp khó khăn về nhà ở. 
TRÚC PHƯƠNGTin mới