Thuận Bắc: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp cho hộ nghèo

Nhằm hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, có việc làm, tăng năng xuất lao động, tăng thu nhập gia đình và thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2020, huyện Thuận Bắc sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ; nhân rộng các mô hình dự án vùng đặc thù xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm để người nghèo được tiếp cận và tham gia, giúp tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập. Đồng thời phấn đấu trong năm 2020 không có hộ tái nghèo; giải quyết 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

                                                                                 TRÚC PHƯƠNG


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.