Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa mới ban hành Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 13/10/2020 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích đề ra là đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Ngoài ra, xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021- 2025.

Để cho công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo trong thời gian tới đạt hiệu quả, các ngành tiếp tục phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia. Đồng thời, tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà soát chính thức. Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các quy định tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020 để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của cán bộ và nhân dân biết, tham gia thực hiện./.
Đính kèm

                                                                      BTL


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.