Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đi tượng người có công với cách mạng vào cui năm 2020. Ngày 25/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3016/UBND-VXNV về việc tiếp đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xoá nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động và bố trí các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội; thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội, quyết tâm triển khai thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                 Anh VữngTin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.