Thuận Bắc: Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Qua 5 năm triển khai, Huyện Thuận Bắc đã giải ngân vốn vay cho 1.868 hộ nghèo, nâng tổng số hộ vay vốn lên 2.071 hộ, tổng dư nợ 57,927 tỷ đồng; giải ngân cho vay 721 hộ cận nghèo, nâng tổng số hộ vay vốn lên 839 hộ, tổng dư nợ 27,870 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 149 hộ, nâng tổng số hộ vay vố 177 hộ, tổng dư nợ 5,891 tỷ đồng; cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định 31 là 1.040 hộ, nâng tổng số hộ vay vốn lên 1.188 hộ, tổng dư nợ 41,868 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường là 810 hộ, nâng tổng số hộ vay  là 1.636 hộ, tổng dư nợ 15,675 tỷ đồng. Ngoài ra các chương trình cho vay khác cũng được quan tâm thực hiện như: cho vay học sinh, sinh viên, cho vay xây dựng nhà, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số... Nhìn chung chính sách tín dụng trên địa bàn huyện Thuận Bắc được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất và kinh doanh, nhu cầu vốn cho học sinh sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường...

 Đến nay tổng số khách hàng dư nợ là 9.567 hộ, tổng dư nợ là 225,265 tỷ đồng (vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 191.799,52 triệu đồng); qua các chính sách tín dụng được thực hiện hỗ trợ người dân phát triển sản xuất đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                                                           

                                             Trúc Phương - Trung Tâm VHTT,TT Thuận Bắc


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.