Triển khai quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

          Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt  bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Đối tượng được hỗ trợ là người thuộc hộ gia đình cận nghèo không thuộc diện được quy định điểm a, b khoản 1 Điều 3 chương I Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và không bao gồm những người đang được các chương trình, dự án của nhà nước hoặc của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức hợp pháp khác hỗ trợ tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện; Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) không thuộc các đối tượng hỗ trợ mua BHYT từ các chương trình khác.

          Kinh phí địa phương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định này; Tổng kinh phí thực hiện: 32.728 triệu đồng (dự kiến); Kinh phí do Ngân sách Trung ương cấp 70% là 22.909 triệu đồng; Kinh phí địa phương cấp phần còn lại 30% là 9.819 triệu đồng.

          Thời gian thực hiện là đối với hộ cận nghèo bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018; Đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt bắt đầu từ ngày 10/5/2017 đến hết ngày 31/12/2018.

          (Đính kèm Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).
Mỹ Dân
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.