Triển khai Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tinh Ninh Thuận.

Ngày 11/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tinh Ninh Thuận.

  Nghị quyết này đã quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc, điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính; Hộ mới thoát nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

  Hỗ trợ phương tiện nghe-xem, đối tượng là hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết dịnh số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 19 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính...

       Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2017./.

                                                                                               Lê Thị Mỹ Dân

Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.