Thuận Nam tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 cho hơn 70 điều tra viên là thành viên Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện, xã, cán bộ chính sách và trưởng, phó thôn 08 xã trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 cho hơn 70 điều tra viên là thành viên Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện, xã, cán bộ chính sách và trưởng, phó thôn 08 xã trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các điều tra viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, trong đó chú trọng các bước quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm như: xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; Tổ chức họp dân thống nhất kết quả; niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo,… cách ghi các mẫu phiếu về hộ nghèo, hộ cận nghèo  và nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và phiếu thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo và cận nghèo,…

 Qua tập huấn, nhằm giúp các điều tra viên xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2017. 

Thanh Triều – Đài TT Thuận Nam

Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.