NINH SƠN THÔNG QUA ĐỀ ÁN GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU XÃ MA NỚI GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
Chiều 03/3/2017, huyện Ninh Sơn tổ chức cuộc họp thông qua (dự thảo) Đề án giảm nghèo đa chiều xã Ma Nới giai đoạn 2017 – 2020.

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ma Nới đạt một số kết quả khích lệ. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo tại xã khoảng trên 73%, đến năm 2015, giảm xuống còn trên 46% theo chuẩn nghèo cũ. Tuy nhiên, đến đầu 2016 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020), tỷ lệ hộ nghèo tăng lên gần 68% , đến cuối năm 2016 giảm gần 6%.

Trên cơ sở đó, Ninh Sơn đã đưa ra những chỉ tiêu cụ thể trong đề án giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn xã Ma Nới. Về phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 15 – 18 triệu đồng/năm và đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

Về phát triển xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay đến năm 2020 xuống dưới 40%, bình quân mỗi năm giảm từ 4 – 7%, phấn đấu tỷ lệ hộ tái nghèo dưới 1%, cận nghèo dưới 40%. Giải quyết việc làm cho 150 – 200 lao động hằng năm.

Đến năm 2020, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35%, có 99% trẻ em đi học đúng độ tuổi, đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,2% và tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 20%. Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ, miễn giảm chi phí học tập cho học sinh - sinh viên, hỗ trợ 100% nhà ở cho người nghèo, cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời xây dựng 02 mô hình giảm nghèo và đạt dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo 3 tỷ đồng.

 

                                                      Xuân Đính Phan Tuấn (Đài TT Ninh Sơn)

Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.