Thuận Bắc: Năm 2020, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, trong năm 2020, huyện đã tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại. Trong dịp tết Nguyên đán 2020, huyện đã kịp thời hỗ trợ gạo với số lượng 2.456/11.180 khẩu số lượng gạo 167.700kg. Quà Chủ tịch nước, Chủ tịch tỉnh cho các đối tượng có công các mạng, hộ nghèo, Bảo trợ xã hội với số tiền trên 1 tỷ đồng; tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số lượng 8.693 suất/tổng số tiền 2.433.700.000 đồng, phân bổ về các xã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách và gia đình khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bên cạnh đó, các chính sách cho vay tín dụng được quan tâm triển khai thực hiện, đã giải ngân cho 1.821 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, với số tiền trên 70 tỷ đồng. Trong đó: vốn vay ưu đãi hộ nghèo 352 lượt hộ với số tiền 14,435 tỷ đồng, hộ cận nghèo 275 lượt hộ, số tiền trên 12, 695 tỷ đồng; hộ thoát nghèo 203 lượt hộ, với số tiền 11,390 tỷ đồng; Giải quyết cho 16 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, số tiền trên 798 triệu đồng; vay giải quyết việc làm 35 hộ, số tiền trên 1,727 tỷ đồng; vay xuất khẩu lao động là 01 lao động với số tiền là 115 triệu đồng. Ngoài ra, các chính sách như; y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cũng được quan tâm đúng mức. Trong năm, huyện đã cấp 29.487 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Các chính sách hỗ trợ về giáo dục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đối tượng. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu tạo việc làm, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động. Qua đó tạo việc làm mới cho 1.150 lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động 03 lao động (02 Nhật Bản và 01 Ảrậpxêút). Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn số lượng 09 lớp/282 lao động. Chủ yếu là các nghề nông nghiệp như: May công nghiệp, chăn nuôi heo, kỹ thuật nuôi gà thả vườn.


Nhìn chung, công tác xóa đói, giảm nghèo đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân trong huyên tích cực tham gia thực hiện. Nhân dân trong huyện đã có những chuyển biến đáng kể về nhận thức tự vươn lên thoát nghèo; đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 17,97%, bình quân hàng năm tỷ lệ giảm nghèo là 3,99%, đạt được mục tiêu theo Chỉ thị đề ra. Tỷ lệ giảm nghèo của huyện năm 2020 là 4,32%.

Năm 2021, Huyện Thuận Bắc tiếp tục làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, trong đó nội dung trọng tâm là giúp người nghèo nâng cao nhận thức, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tập trung tuyên truyền cho người nghèo nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là đối với xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo cho năm tiếp theo.

          Trúc Phương – TTVHTT,TT Thuận Bắc
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.