Tin Ninh Sơn-Kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện công tác Dân vận vùng đồng bào thiểu số xã Nhơn Sơn

Xã Nhơn Sơn là xã đồng bằng của huyện Ninh Sơn. Nơi đây có cộng đồng người Chăm ở thôn Lương Tri, người Raglai ở thôn Láng Ngựa và thôn Núi Ngỗng cùng một số hộ dân tộc thiểu số khác chung sống với người Kinh.

Với đặc thù như vậy nên công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Sơn quan tâm thực hiện. Sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Đảng ủy đã triển khai các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đến các chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban quản lý các thôn, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Cấp ủy luôn quan tâm củng cố hệ thống chính trị, đến nay 100% thôn đồng bào DTTS có tổ chức Đảng; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn đồng bào DTTS được kiện toàn và kịp thời củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận ở vùng đồng bào DTTS, trong những năm qua UBND tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo phương châm tập trung mạnh về cơ sở. Tranh thủ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án như: Chương trình 135, nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo với các chính sách tín dụng ưu đãi; hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về giáo dục; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách trợ giúp pháp lý ...


Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, nhìn chung đời sống của đồng bào dân tộc đã được cải thiện và nâng lên. Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai ở vùng đồng bào dân tộc, thôn đặc biệt khó khăn nổi bật là mô hình Chăn nuôi bò sinh sản. Đến nay dự án Chăn nuôi bò sinh sản đã đạt được những kết quả nhất định góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào vùng dân tộc. Hiện nay, các hộ được thụ hưởng chương trình sau thời gian 2 đến 3 năm đều thoát nghèo và không có trường hợp tái nghèo, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo. Các chương trình, dự án được triển khai thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế từng bước giảm nghèo bền vững; các khiếu nại, thắc mắc trong đồng bào dân tộc có liên quan đến chính sách dân tộc được giải quyết thỏa đáng, đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Về cơ bản, vùng đồng bào DTTS Nhơn Sơn không còn hộ đói, giảm hộ nghèo; từ 182 hộ năm 2016 đến nay còn 130 hộ nghèo, giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc. 100% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; xóa tình trạng nhà tạm, nhà dột nát; 100% số thôn có đường được bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại liên thôn và đến trung tâm xã. Trên 95% đồng bào DTTS được xem truyền hình; 100% được nghe đài phát thanh. Duy trì chuẩn phổ cập Gi áo dục tiểu  học  - Xóa   chữ trẻ em dưới 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đời sống vật chất tinh thần vùng đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, từ 02 thôn đặc biệt khó khăn nay toàn xã chỉ c òn 01 thôn đặc biệt khó khăn. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội là đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong những năm qua, tình hình an ninh - chính trị vùng đồng bào các dân tộc ở Nhơn Sơn luôn giữ vững ổn định, không xảy ra các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các tệ nạn xã hội, xây dựng các thôn đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự đạt tỷ lệ 100%.

Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW  về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS ở Nhơn Sơn đã hướng dẫn giúp đ bà con hăng hái thi đua lao động sản xuất ổn định đời sống và đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, góp phần chung tay xây dựng và nâng cao chất lượng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                   Xuân Đính (Ninh Sơn)


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.