Kết quả 10 năm thực hiện chính sách dân tộc huyện Ninh Sơn (giai đoạn 2011-2020)

Xác định thực hiện Chính sách hỗ trợ cho người dân hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số khó khăn là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nên trong các nhiệm kỳ (2010-2015 và 2015-2020), Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn đều có riêng Nghị quyết phát triển KT-XH vùng dồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Trong 10 năm, huyện Ninh Sơn đã hỗ trợ cho 143.886 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, với tổng kinh phí  l12 tỷ 267,78 triệu đồng; hình thức cấp phát bằng tiền mặt và giống cây trồng theo nhu cầu của các hộ nghèo tại các xã trên địa bàn huyện theo quy định.

          Bên cạnh  đó, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng được huyện Ninh Sơn triển khai hàng năm.

Trong đó, chính sách hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư tại thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn - huyện đã bàn giao đất và xây dựng nhà ở cho 80 hộ gia đình đã chuyển về nơi ở mới. Tổng kinh phí hỗ trợ là 2.400 triệu đồng, tương ứng 30 triệu/hộ. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, ngân sách từ UBMTTQVN huyện hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ. Về hỗ trợ đất sản xuất, huyện Ninh Sơn đã triển khai tổ chức khai hoang 52,3ha đất sản xuất /92 hộ để cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã: Ma Nới, Lâm Sơn và Hoà Sơn, với mức hỗ trợ bình quân 5.000m2/hộ. Trong đó, xã Lâm Sơn khai hoang được 15ha tại khu vực Hòn Vàng cấp cho 30 hộ thuộc thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2. Xã Hoà Sơn khai hoang tại khu vực Hòn Đỏ được 15,2ha, đã cấp cho 30 hộ trong danh sách được tỉnh phê duyệt và xã Ma Nới khai hoang được 22,1ha tại khu vực Núi Quýt, đã cấp cho 32 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, huyện đã hỗ trợ nước hỗ trợ phân tán cho 1.216 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí là: 1 tỷ 580,8 triệu đồng; mức hỗ trợ 1,3 triệu đồng/hộ để bà con thực hiện tự tạo nguồn nước sinh hoạt phân tán theo đúng quy định.

Từ việc thực hiện các chính sách trên, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ninh Sơn có bước khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân nâng lên rõ rệt trong giai đoạn 2011 – 2020./.

                                                                                      Xuân Đính (Ninh Sơn
Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.