Thuận Bắc: Kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm qua, UBND huyện Thuận Bắc xác định và chọn công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ đột phá của huyện.Với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ giảm nghèo là 1,5%-2%. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong công tác chỉ đạo và được sự đồng thuận trong nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đem lại kết quả đáng kể.


 Về chính sách tín dụng ưu đãi, đã giải ngân cho 12.868 hộ nghèo vay vốn với doanh số cho vay trên 390 tỷ đồng, góp phần cho hơn 1.247 hộ nghèo vượt qua ngưỡng thoát nghèo, nâng tổng số khách hàng dư nợ là 6.718 hộ. Ngoài ra, huyện đã xây dựng 267 căn nhà về chính sách nhà ở theo Quyết định 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng được 63 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; đã cấp 140.371 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm mới cho 5.147 lao động, trong đó có 72 trường hợp đi lao động ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ khác và các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, cũng đã triển khai đạt hiệu quả. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 38,22% của năm 2016 xuống còn 17,97% năm 2020; bình quân hàng năm tỷ lệ giản nghèo là 4,05%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao và của huyện đề ra và góp phần đưa 08 thôn trên địa bàn huyện thoát nghèo.

Trong những năm tiếp theo, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền vận động nhân dân, giúp người nghèo nâng cao nhận thức, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đồng thời nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội.Tiếp tục thực hiện chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung tuyên truyền cho người nghèo nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là đối với xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phấn đấu trong năm 2021, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%; 100% hộ nghèo, các đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội./.

                                                                                   TRÚC PHƯƠNG


Tin mới
TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm về nội dung:  Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 17 Nguyễn Trãi - TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Ghi rõ nguồn giamngheo.ninhthuan.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.