Sửa dổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu văn bản 03/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2016
Ngày hiệu lực 29/04/2016
Trích yếu nội dung Sửa dổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Bùi Văn Ga
Tài liệu đính kèm 03_2016_TT_BGDDT.PDF